pyškėti

pyškėti
pyškė́ti, pýška (pỹška, pýškia PnmR, pýkšta K), -ė́jo intr., pýškėti, -a, -ėjo 1. kelti triukšmą, pokšėti: Ten namuose buvo daug vaikų, jie be paliovos šūkavo, juokėsi ir lakstė pyškėjo po visus kampus J.Balč. Botagas gerai pýška KI690. Dunda pyška staklužėlės, aš negaliu miegoti LTsI440. Kažkur visą laiką kaleno kulkosvaidžiai, pyškėjo šautuvai . Ką tu čia dirbi, kad teip pyškì Mlt. | prk.: Duoda (skaito) knygas, ka pỹška Pj. 2. Šn su triukšmu skilti, eižėti: Teip šala, kad tvoros pýška KI695. Ledas pýška K. 3. skambėti, aidėti: Šoka sveteliai, net dvaras pyška (d.) Prng. 4. su triukšmu greitai vykti: Kas gyvas pýška į jomarką Dkš. Vėl į kiemą pyška nelaukti svečiai S.Nėr. \ pyškėti; atpyškėti; įpyškėti; išpyškėti; nupyškėti; papyškėti; parpyškėti; prapyškėti; pripyškėti; supyškėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pyškėti — vksm. Laukè pyškėjo šū̃viai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • traškėti — traškėti, trãška, ėjo intr. K.Būg, Š, DŽ, FrnW, KŽ; N, I, L, Rtr 1. K, J, LL78 išduoti garsą lūžinėjant, sproginėjant, trūkinėjant, plyšinėjant: Einant mišku sausos šakutės traška Grz. Šiaudai tik trãška Klk. Jų dantyse traškėjo graužiami… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • писк — Древнерусское – пискъ (писк). Общеславянское – piskъ. Литовское – pysketi (трещать). В русском языке слово «писк» возникло и получило широкое распространение в XII в. Это слово происходит от индоевропейского корня, значившего «дуть».… …   Этимологический словарь русского языка Семенова

  • atpyškėti — intr. su triukšmu atvykti: Ryt poryt prancūzų pulkai atpyškės Žem. Ant rytojaus atpyškėjo ragana su karieta SI125. | prk.: Per lapkričio naktų ankstyvą gruodą ji (žiema) atpyškėjo alkana, žvarbi V.Myk Put. pyškėti; atpyškėti; įpyškėti; išpyškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpyškėti — intr. 1. Mžš išdužti, ištrūkti: Kai jijė į butą ėjo, visi langai išpyškėjo rš. Kaip įkibau į krūtinę, tuoj guzikai išpyškėjo Žem. 2. Kt, Mlt su triukšmu išvykti, išbėgti: Anksti anų išpyškėjo į miestą Šll. Jos čia nebėr, kaži kur išpyškėjo Rm.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kiauksėti — kiauksėti, kiauksi, ėjo intr. NdŽ, kiauksėti, i ( ėja), ėjo K 1. plonu balsu loti: Tas šunytis ir kiauksi per kiaurą naktį Lnkv. Šuva neišloja gerai – kiauksi kažkaip Rm. Kas iš tokio šunies, nė lot nemoka – kiauksėja tik Srv. Šunys kiauksėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupyškėti — intr. greit nuvažiuoti, nubėgti: Klimukas šmaukšt šmaukšt sukirto arkliams ir nupyškėjo MPas. Arkliai zovadais nupyškėjo, t. y. nubėgo J. pyškėti; atpyškėti; įpyškėti; išpyškėti; nupyškėti; papyškėti; parpyškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakšėti — pakšėti, pàkši (pãkša), ėjo 1. intr. lengvai pliupsėti, pukšėti (apie viralą): Jau košė pãkša – prisvils Vž. 2. intr. su garsu lašėti, takšėti: Kad laša, pàkši J. 3. intr. su garsu liesti, tekšnoti: Skutėjas ilgai pakšėjo į ištiestą diržą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papyškėti — intr. K papoškėti: Kad papyškėjo, – aš sudribau Kp. Bet kai tėvelis ar brolelis papyškėdavo iš šautuvo, tai tiek jų ir bematydavai – tuoj visi atsidurdavo girioje Vaižg. Su kirviu papyškėjo ir nuėjo J.Jabl. pyškėti; atpyškėti; įpyškėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parpyškėti — intr. Šll greitai, smarkiai parvažiuoti, pareiti: Parpyškėjau iš Gegrėnų menka valanda Ggr. Jis nubėgo į girią ..., arklius paleido, meškas pasikinkė ir parpyškėjo BsPIV68. pyškėti; atpyškėti; įpyškėti; išpyškėti; nupyškėti; papyškėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”